Υπόθεση T-325/20: Προσφυγή της 25ης Μαΐου 2020 — Unger Marketing International κατά EUIPO — Orben Wasseraufbereitung (Καθαριστές νερού)