Asia T-469/07 (Polkumyynti — Kiinasta, Vietnamista, Pakistanista ja Filippiineiltä peräisin olevien integroitujen elektronisten pienloistelamppujen tuonti — Polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättyminen — Uudelleentarkastelu — Asetuksen (EY) N:o 384/96 4 artiklan 1 kohta, 5 artiklan 4 kohta ja 9 artiklan 1 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 1225/2009 4 artiklan 1 kohta, 5 artiklan 4 kohta ja 9 artiklan 1 kohta) — Yhteisön tuotannonalan käsite — Vahingon määrittäminen — Perusteluvelvollisuus: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2013 — Philips Lighting Poland ja Philips Lighting v. neuvosto