Resolution om utmaningar, potential och nya satsningar när det gäller samarbete om energieffektivitet och förnybara energikällor inom det östliga partnerskapet