Uznesenie o výzvach, potenciálnom a novom zapojení sa do spolupráce v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v rámci Východného partnerstva