Rezoluție referitoare la provocările, potențialul și noile angajamente legate de cooperarea în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile în cadrul Parteneriatului estic