Rezolūcija par problēmām, iespējamu un jaunu iesaistīšanos sadarbībā energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā Austrumu partnerības ietvaros