Rezoliucija dėl iššūkių, galimų ir naujų įsipareigojimų bendradarbiauti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje įgyvendinant Rytų partnerystę