Päätöslauselma energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä koskevan yhteistyön haasteista, mahdollisuuksista ja uusista sitoumuksista itäisessä kumppanuudessa