Resolutsioon idapartnerluse raames energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate vallas tehtava koostöö probleemide ja potentsiaali ning uute kohustuste kohta