Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisellä väliaikaisella kumppanuussopimuksella perustetussa kauppakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee sopimukseen tehtäviä muutoksia Samoan itsenäisen valtion liittymisen huomioon ottamiseksi