Neuvoston direktiivi 2014/87/Euratom, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014 , ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annetun direktiivin 2009/71/Euratom muuttamisesta