Asia T-416/13: Kanne 13.8.2013 — Stanleybet Malta ja Stanley International Betting v. komissio