Mål T-345/13: Tribunalens dom av den 4 juli 2014 – Construcción, Promociones e Instalaciones mot harmoniseringsbyrån – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av figurmärket CPI COPISA INDUSTRIAL som gemenskapsvarumärke — Det äldre spanska figurmärket Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a. och den äldre firman Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.-C.P.I. — Relativa registreringshinder — Artikel 8.1 b och 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 — Bevisning för verkligt bruk av varumärket saknas — Bevisning för att den äldre firman har använts i näringsverksamhet saknas)