Zadeva T-345/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. julija 2014 – Construcción, Promociones e Instalaciones proti UUNT – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti CPI COPISA INDUSTRIAL — Prejšnja španska figurativna znamka Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a. in prejšnje tržno ime Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.-C.P.I. — Relativni razlogi za zavrnitev — Člen 8(1)(b) in (4) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Neobstoj dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke — Neobstoj dokaza o uporabi prejšnjega tržnega imena v poslovnem svetu)