Lieta T-345/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 4. jūlija spriedums – Construcción, Promociones e Instalaciones /ITSB – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales  ( “CPI COPISA INDUSTRIAL” ) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “CPI COPISA INDUSTRIAL” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Spānijas grafiska preču zīme “Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a.” un agrāks komercnosaukums “Construcción, Promociones e Instalaciones, S. A.-C.P.I.”  — Relatīvi atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 4. punkts — Agrākas preču zīmes faktiskās izmantošanas pierādījumu neesamība — Agrāka komercnosaukuma izmantošanas komercdarbībā pierādījumu neesamība