Predmet T-345/13: Presuda Općeg suda od 4. srpnja 2014. – Construcción, Promociones e Instalaciones protiv OHIM-a – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL) ( „Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava za registraciju figurativnog žiga Zajednice CPI COPISA INDUSTRIAL — Raniji španjolski figurativni žig Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a. i raniji trgovački naziv Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.-C.P.I. — Relativni razlozi za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 4. Uredbe (EZ) br.207/2009 — Nedostatak dokaza stvarne uporabe ranijeg žiga — Nedostatak dokaza uporabe ranijeg trgovačkog naziva u trgovačkom prometu” )