Asia T-345/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.7.2014 – Construcción, Promociones e Instalaciones v. SMHV – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin CPI COPISA INDUSTRIAL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi espanjalainen kuviomerkki Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a. ja aikaisempi toiminimi Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.-C.P.I. — Suhteelliset hylkäysperusteet — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 kohta — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden puuttuminen — Aikaisemman toiminimen käyttöä liike-elämässä koskevien todisteiden puuttuminen)