Kohtuasi T-345/13: Üldkohtu 4. juuli 2014 . aasta otsus – Construcción, Promociones e Instalaciones versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi CPI COPISA INDUSTRIAL taotlus — Varasem Hispaania kujutismärk Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a. ja varasem ärinimi Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.-C.P.I. — Suhtelised keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 4 — Varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamata jätmine — Varasema ärinime kaubanduses kasutamise tõendamata jätmine)