Věc T-345/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. července 2014 – Construcción, Promociones e Instalaciones v. OHIM – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství CPI COPISA INDUSTRIAL — Španělská starší obrazová ochranná známka Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a. a starší obchodní jméno Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.-C.P.I. — Relativní důvody pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odstavec 4 nařízení (ES) č. 207/2009 — Neexistence důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky — Neexistence důkazu o užívání staršího obchodního jména v obchodním styku“