Дело T-345/13: Решение на Общия съд от 4 юли 2014 г.  — Construcción, Promociones e Instalaciones/СХВП — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „CPI COPISA INDUSTRIAL“  — По-ранна фигуративна испанска марка „Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a.“ и по-ранно търговско наименование „Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.-C.P.I.“  — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на доказателства за реалното използване на по-ранната марка — Липса на доказателства за използването на по-ранното търговско наименование в стопанката дейност)