Zadeva T-321/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2013 – SA.PAR. proti UUNT – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti GRUPPO SALINI — Nedobrovernost — Člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)