Cauza T-321/10: Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2013 — SA.PAR./OAPI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) [ „Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală GRUPPO SALINI — Rea-credință — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009” ]