Asia T-321/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2013 — SA.PAR. v. SMHV — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki GRUPPO SALINI — Vilpillinen mieli — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta)