Kohtuasi T-321/10: Üldkohtu 11. juuli 2013 . aasta otsus — SA.PAR. versus Siseturu Ühtlustamise Amet OHIM — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk GRUPPO SALINI — Pahausksus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b)