Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1483, annettu 1 päivänä syyskuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tietyn Intiasta peräisin olevan ruostumattoman teräslangan tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1106/2013 muuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 12 artiklan mukaisen absorptiotutkimuksena uudelleen tehdyn tutkimuksen perusteella