Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 09/07/2015) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7576 - JACQUET METAL SERVICE / SCHMOLZ BICKENBACH STEEL DISTRIBUTION BUSINESS) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)