Tiesas spriedums (piektā palāta) 2015. gada 5. martā.