Asia C-586/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Pesti Központi Kerületi Bíróság – Unkari) – Martin Meat kft v. Géza Simonfay ja Ulrich Salburg (Ennakkoratkaisupyyntö — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Direktiivi 96/71/EY — 1 artiklan 3 kohdan a ja c alakohta — Työntekijöiden lähettäminen työhön — Työvoiman vuokraus — Vuoden 2003 liittymisasiakirja — Liitteessä X olevan 1 luvun 2 ja 13 kohta — Siirtymätoimenpiteet — Unkarin kansalaisten pääsy niiden valtioiden työmarkkinoille, jotka jo olivat Euroopan unionin jäsenvaltioita päivänä, jona Unkarin tasavalta liittyi unioniin — Työlupaa koskeva vaatimus työvoimaa vuokrattaessa — Muut kuin arat alat)