Neuvoston asetus (EU) N:o 204/2011, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2011 , Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä