Neuvoston päätös , annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011 , Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen 96 artiklan nojalla Guinea-Bissaun tasavallan kanssa käydyn neuvottelumenettelyn päättämisestä (2011/492/EU)