Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 07/10/2015) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7727 - COLONY / AXA / GROUPE DATA 4) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)