Věc T-310/14: Usnesení Tribunálu ze dne 16. března 2015 – Fritz Winter Eisengießerei v. Komise