Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 1361/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 , Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta ( EUVL L 343, 19.12.2013 )