Mål C-135/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande från undesfinanzhof — Tyskland) — X-GmbH mot Finanzamt Stuttgart — Körperschaften (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för kapital — Kapitalrörelser mellan medlemsstaterna och tredjeland — Standstill-klausul — En medlemsstats nationella lagstiftning om mellanliggande bolag med hemvist i tredjeland — Efter ändring av den lagstiftningen återinförs den tidigare lagstiftningen — Ett bolag med hemvist i tredjeland har uppburit inkomster till följd av att det innehar fordringar på ett bolag med hemvist i en medlemsstat — Inkomsterna har inkluderats i beskattningsunderlaget för en skattskyldig person med skattehemvist i en medlemsstat — Restriktion för den fria rörligheten för kapital — Motivering)