Zaak C-135/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 februari 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van kapitaal — Kapitaalverkeer tussen de lidstaten en derde landen — ,Standstillbepaling’ — Nationale wettelijke regeling van een lidstaat betreffende de in een derde land gevestigde tussenvennootschappen — Wijziging van deze regeling, gevolgd door de herinvoering van de vorige regeling — Inkomsten van een in een derde land gevestigde vennootschap uit vorderingen op een in een lidstaat gevestigde vennootschap — Opneming van die inkomsten in de heffingsgrondslag van een belastingplichtige die zijn fiscale woonplaats in een lidstaat heeft — Beperking van het vrij verkeer van kapitaal — Rechtvaardiging)