predmet C-135/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 26. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzhof — Njemačka) — X-GmbH protiv Finanzamt Stuttgart — Körperschaften („Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno kretanje kapitala — Kretanja kapitala između država članica i trećih zemalja — Ograničenja — Klauzula o mirovanju (standstill) — Nacionalni propis države članice koji se odnosi na društva posrednike sa sjedištem u trećim zemljama — Izmjena tog propisa, nakon čega je vraćen na snagu prethodni propis — Prihodi društva sa sjedištem u trećoj zemlji koji potječu od držanja tražbina kod društva sa sjedištem u državi članici — Uključivanje takvih prihoda u poreznu osnovicu poreznog obveznika rezidentnog u državi članici — Ograničenje slobode kretanja kapitala — Opravdanje”)