asia C-135/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 26.2.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof — Saksa) — X GmbH v. Finanzamt Stuttgart — Körperschaften (Ennakkoratkaisupyyntö — Pääomien vapaa liikkuvuus — Pääomanliikkeet jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä — Standstill-lauseke — Kolmansiin maihin sijoittautuneita väliyhtiöitä koskeva jäsenvaltion kansallinen säännöstö — Kyseisen säännöstön muuttaminen, minkä jälkeen aikaisempi säännöstö otettiin uudelleen käyttöön — Kolmanteen maahan sijoittautuneen yhtiön tulot, jotka perustuvat sen saataviin jäsenvaltioon sijoittautuneelta yhtiöltä — Tällaisten tulojen liittäminen verovelvollisen, jonka verotuksellinen asuinpaikka on jäsenvaltiossa, veron määräytymisperusteeseen — Pääomien vapaan liikkuvuuden rajoittaminen — Oikeuttaminen)