Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 15/04/2014) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7197 - AMP / ARCUS / PSP / ALPHA) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)