Nariadenie Komisie (ES) č. 1032/2005 z 1. júla 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 166. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97