Rådets begrundelse: Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 12/2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den almindelig Kommissionen for Fiskeri i Middelhavet)