Odůvodnění Rady: Postoj Rady (EU) č. 12/2015 v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři