Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokunnan jäsenen nimittämisestä