Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjaviks tingsrätt) av den 17 december 2013 i målet LBI hf. mot Merrill Lynch Int. Ltd (Mål E-28/13)