Zahteva za svetovalno mnenje Sodišča Efte, ki ga je predložilo sodišče Héraðsdómur Reykjavíkur dne 17. decembra 2013 v zadevi LBI hf. proti Merrill Lynch Int. Ltd (Zadeva E-28/13)