Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú 17. decembra 2013 predložil Héraðsdómur Reykjavíkur vo veci LBI hf./Merrill Lynch Int. Ltd (Vec E-28/13)