Verzoek van 17 december 2013 van Héraðsdómur Reykjavíkur om een advies van het EVA-Hof in de zaak LBI hf. tegen Merrill Lynch Int. Ltd (Zaak E-28/13)