Talba għal Opinjoni Konsultattiva mill-Qorti tal-EFTA minn Héraðsdómur Reykjavíkur datata s-17 ta’ Diċembru 2013 fil-kawża LBI hf. v Merrill Lynch Int. Ltd (Kawża E-28/13)