Héraðsdómur Reykjavíkur 2013. gada 17. decembra lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu lietā LBI hf . pret Merrill Lynch Int. Ltd (Lieta E-28/13)