2013 m. gruodžio 17 d. Héraðsdómur Reykjavíkur prašymas ELPA teismui dėl patariamosios nuomonės byloje „LBI hf.“ prieš „Merrill Lynch Int. Ltd“ (Byla E-28/13)