Zahtjev za savjetodavno mišljenje Suda EFTA-e koji je 17. prosinca 2013. podnio Okružni sud u Reykjavíku u predmetu LBI hf. protiv društva Merrill Lynch Int. Ltd (Predmet E-28/13)